مزایده و منقاصه

 
  
  
متن آگهی مناقصه عمومی تجدید یک مرحله ای  98.07.20.21.pdf
  
متن آگهی مزایده عمومی پایانه 98.07.17.18.pdf
  
متن آگهی مزایده عمومی 98.07.17.18.pdf
  
متن آگهی مزایده عمومی اصلاحیه  98.07.16.pdf
  
متن آگهی مزایده عمومی 98.07.13.14.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.07.11.13.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.06.26.27.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.06.14.16.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.05.31.06.02.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.05.15.16.pdf
  
متن آگهی مزایده عمومی 98.05.09.10.pdf
  
متن آگهی مزایده عمومی 98.05.06.07.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.04.17.18.pdf
  
متن آگهی تجدید مناقصه عمومی 98.04.12.13.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.03.27.28.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.03.23.25.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.03.08.09.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.02.30.31.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 98.01.29.31.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.10.06.08.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.09.25.26.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.09.21.22.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.09.05.06.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.08.12.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.07.26.28.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.07.05.07.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.07.01.02.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.06.27.31.pdf
  
متن آگهی تجدید مزایده عمومی 97.06.14.15.pdf
  
متن آگهی مناقصه عمومی 97.06.11.12.pdf
  
1 - 30بعدی

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قزوین میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"