پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​ایمن سازی محور دور راهی فدک – امامزاده اسماعیل(ع) محور باراجین


حسین طراوتی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قزوین از ایمن سازی محور دور راهی فدک – امامزاده اسماعیل(ع) محور باراجین خبر داد.

تاریخ انتشار: 1398/07/13

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، حسین طراوتی با اعلام این خبر گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قزوین در طول 10 روزگذشته اقدامات مناسب جهت نگهداری، آشکارسازی و ایمن سازی محور دوراهی فدک – امازاده اسماعیل(ع) محور باراجین را در راستای تسهیل تردد انجام داده است.
طراوتی  در خصوص اقدامات صورت گرفته بیان داشت: انجام 2 خط منقطع و 1 خط دوبل ممتد خط کشی در طول مسیر به طول 2 کیلومتر،  نصب 18 عدد تابلو جهت نما و 28 عدد تابلو مسیرنما و ریزش برداری، تسطیح و رگلاژ، علفزنی و قنوزنی کامل لاین جنوبی(سمت ترانشه) در طول مسیر از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این اداره می باشد.
وی در ادامه افزود: پاکسازی کنار نیوجرسی های لاین شمالی در راستای جلوگیری از جمع شدن آبهای سطحی در مواقع بارندگی و منظرآرایی، رنگ آمیزی مجدد 2 عدد سرعتکاه موجود در مسیر و نصب 1 عدد بشکه ایمنی در دماغه ورودی بهرام آباد از دیگر عملیات انجام شده می باشد.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قزوین عنوان کرد: تسطیح و رگلاژ، علف زنی و قنوزنی لاین شمالی به طول 500 متر، رنگ آمیزی تعدادی از نیوجرسی های منصوبه در قوس های خارجی در راستای آشکارسازی مسیر و جابجایی و استقرار مجدد 3 عدد تابلوی اطلاعاتی از اقدامات صورت گرفته در طی 10 روز گذشته جهت نگهداری، آشکارسازی و ایمن سازی محور دوراهی فدک – امامزاده اسماعیل(ع) محور باراجین می باشد.مشخصات:
نظرات: *