پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رسيدگي به تخلفات 4 شرکت حمل و نقل مسافربری در کمیسیون ماده 12


به منظور رسيدگي به تخلفات شرکت های بخش حمل و نقل عمومی مسافربری جاده ای استان و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، ششمین جلسه كميسيون ماده 12 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين در سال 97 تشكيل شد.

تاریخ انتشار: 1397/10/10

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين، اين جلسه با  حضور افشین پیرنون مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان، جبار قهاری معاون حمل و نقل، روسای ادارات حقوقی، حمل و نقل مسافر و ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین و رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافراستان برگزار شد، در راستاي کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل ونقل عمومی مسافربری جاده ای و اجرای دقیق قوانین ومقررات در این جلسه به تخلفات 4 شرکت در بخش حمل و نقل مسافر رسيدگي، تصميمات لازم اتخاذ و متعاقبا احكام مربوطه صادر می گردد.
افشین پیرنون بیان داشت : عمده تخلفات شرکت های حمل و نقل مسافر شامل عدم رعایت مقررات تهیه و تنظیم صورت وضعیت، صدور صورت وضعیت برای ناوگان دارای نقص فنی، مقررات نحوه سوار و پیاده کردن مسافر و عدم نظارت بر حسن عملکرد کارکنان و هیئت مدیره بوده است.
لازم به ذکر است جلسه کمیسیون ماده 12 با هدف نظارت دقیق بر فعالیت شرکت های حمل و نقل عمومی مسافری و باری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی و همچنین برخورد قانونمند با شرکت های متخلف به صورت مستمر در محل این اداره کل برگزار می شود.



























مشخصات:
نظرات: *